Uddannelse, gode jobs

Uddannelse og mulighed for udvikling og et godt liv hænger tæt sammen. Det viser litteraturen, både fra Danmark og resten af verden.

De valgte tekster og forfattere her er eksempler på, hvor vigtig uddannelse er for selv at klare sig, have ordentlige arbejdsvilkår og ressourcer til at bidrage til fællesskabet. FN's verdensmål nr. 4 handler netop om kvalitetsuddannelse og verdensmål nr. 8 om at sikre anstændige jobs og økonomisk vækst.

Et udpluk: