Bliv låner

Her kan du finde information om hvordan du kan blive låner på Holbæk Bibliotek.

Voksenlåner

Du kan oprette dig som låner online med dit MitID. Du skal være fyldt 18 år og godkende vores reglement.
Klik her for at oprette dig som bruger nu.

Du kan også blive oprettet ved at møde op på biblioteket i den betjente åbningstid og fremvise dit gule sundhedskort, pas eller kørekort. Vi har biblioteker i Holbæk, Jyderup, Svinninge og Tølløse.

Har du skjult adresse, skal du møde personligt op på Biblioteket for at blive oprettet.

Herunder kan du læse om hvordan du indmelder dit barn, en institution, hvordan du kan oprette en læseklub eller få bøger bragt til døren.

Børne- og ungelånere

Børn og unge under 18 år skal oprettes som låner via deres forælder/værges MitID. Dette er et krav i forhold til GDPR lovgivningen.

Indmeld dit barn via dit MitID

For at kunne låne kan barnet vælge at bruge enten sit sundhedskort eller bibliotekets plastlånerkort, som benyttes sammen med en selvvalgt PIN-kode på 4 tal. Ønskes bibliotekets plastlånerkort, kan dette udleveres på Holbæk Bibliotekerne i betjent åbningstid, hvor det bliver koblet på barnets CPR-nr.

Læs mere om oprettelse af børne- og ungelånere.

Har I skjult adresse, skal du møde personligt op på Biblioteket for at oprette dit barn.

Se Holbæk Bibliotekernes reglement for gebyrtakster for overskredet lånetid for henholdsvis vokselåner og børne- og ungelånere ved overskredet lånetid.

Institutioner & skoler

Hvis I er en skole eller institution, herunder dagplejere, kan I få oprettet et særligt institutiuonslånerkort til at låne biblioteksmaterialer i arbejdsmæssig sammenhæng.

Dette oprettes ved henvendelse på et af kommunens biblioteker i den betjente åbningstid.

Ved oprettelse af skole eller institution beliggende udenfor Holbæk kommune, kræves en udfyldt indmeldelses blanket med underskrift fra institutionens leder. 
Blanketten findes her

Vær opmærksom på, at hvis du kommer med en klasse, hvor de selv skal kunne låne, så opfordrer vi til at børnene/eleverne selv er oprettet som lånere på forhånd via deres forælder/værges MitID. Se ovenstående afsnit om oprettelse af børne- og ungelånere.
 

Læsekredse

Hvis du har en læseklub, kan du få oprettet et særligt lånerkort til klubben. Så kan du bestille flere eksemplarer af bogtitler og afhente dem samlet. Lånerkortet giver også adgang til en forlænget lånetid på 5 uger. Oprettelse sker ved direkte henvendelse på biblioteket.
Læs mere om vores læsekredse

Få bøger bragt hjem

Hvis du er handicappet, langvarigt syg eller ældre og har svært ved at komme hen på biblioteket, kan du få leveret biblioteksmaterialer til din dør en gang om måneden. Tilmelding sker til biblioteket.
Læs mere om vores Bogen kommer-ordning