Bliv låner

Her kan du finde information om hvordan du kan blive låner på Holbæk Bibliotek.

Voksenlåner

Du kan oprette dig som låner online med dit MitID. Du skal være fyldt 18 år og godkende vores reglement.
Klik her for at oprette dig som bruger nu.

Du kan også blive oprettet ved at møde op på biblioteket i den betjente åbningstid og fremvise dit gule sundhedskort. Vi har biblioteker i Holbæk, Jyderup, Svinninge og Tølløse.

Herunder kan du læse om hvordan du indmelder dit barn, en institution, hvordan du kan oprette en læseklub eller få bøger bragt til døren.

Børne- og ungelånere

Børn og unge under 18 år skal oprettes som låner via deres forælder/værges MitID. Dette er et krav i forhold til GDPR lovgivningen.

Indmeld dit barn via dit MitID

For at kunne låne kan barnet vælge at bruge enten sit sundhedskort eller bibliotekets plastlånerkort, som benyttes sammen med en selvvalgt PIN-kode på 4 tal. Ønskes bibliotekets plastlånerkort, kan dette udleveres på Holbæk Bibliotekerne i betjent åbningstid, hvor det bliver koblet på barnets CPR-nr.

Læs mere om oprettelse af børne- og ungelånere.

Se Holbæk Bibliotekernes reglement for gebyrtakster for overskredet lånetid for henholdsvis vokselåner og børne- og ungelånere ved overskredet lånetid.

Institutioner & skoler

Hvis I er en skole eller institution, herunder dagplejere, kan I få oprettet et særligt lånerkort til at låne biblioteksmaterialer i arbejdsmæssig sammenhæng.

Vær opmærksom på, at hvis du fx kommer med en klasse, hvor de selv skal kunne låne, så skal børnene/eleverne være oprettet på forhånd via deres forælder/værges MitID. Se ovenstående afsnit om oprettelse af børne- og ungelånere.

Lederen af institutionen skal skrive under på en særlig indmeldelsesblanket som skal afleveres på biblioteket i forbindelse med oprettelsen. Indmeldelsesblanket for institutioner (pdf)

Læsekredse

Hvis du har en læseklub, kan du få oprettet et særligt lånerkort til klubben. Så kan du bestille flere eksemplarer af bogtitler og afhente dem samlet. Lånerkortet giver også adgang til en forlænget lånetid på 5 uger. Oprettelse sker ved direkte henvendelse på biblioteket.
Læs mere om vores læsekredse

Få bøger bragt hjem

Hvis du er handicappet, langvarigt syg eller ældre og har svært ved at komme hen på biblioteket, kan du få leveret biblioteksmaterialer til din dør en gang om måneden. Tilmelding sker til biblioteket.
Læs mere om vores Bogen kommer-ordning