Holbæk Stadsarkiv

Her kan du læse om Holbæk Stadsarkivs samlinger og finde praktisk information før dit besøg.
Åbningstider Kontakt os Adresse

Tirsdag:  10-14      
Torsdag: 13-18

eller kontakt os for at aftale en tid

Tlf.: 72 36 70 90
Email: stadsarkiv@holb.dk
Stadsarkivar:
Andreas Skov
Arkivar:
Sanne Rasmussen

Nygade 9-13
4300 Holbæk
(Biblioteket, 1. sal, bag børnebiblioteket)

Om Holbæk Stadsarkiv
Stadsarkivet er Holbæk kommunes forvaltningsarkiv og lokalhistorisk arkiv for borgerne i den tidligere Holbæk kommune. Vores materialer kan benyttes af interesserede borgere og den kommunale administration.
Stadsarkivet rådgiver Holbæk kommunes forvaltninger og institutioner med hensyn til at varetage arkivmæssige hensyn. Holbæk Stadsarkiv arbejder for en sikker bevarings- og kassationsindsats for hele den kommunale forvaltning og for at kommunens arkivalier opbevares betryggende.

Holbæk Lokalarkiv har siden 1974 indsamlet arkivmateriale fra privatpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder i det geografiske område, der udgjorde Holbæk Kommune før kommunesammenlægningen i 2007. Det lokalhistoriske materiale stilles til rådighed for interesserede borgere på arkivets læsesal.

Det kan du finde på Holbæk Stadsarkiv

  • En stor billedsamling (ca. 20.000 fotos) af virksomheder, personer, bygninger og gader.
  • En lokalsamling hvortil vi indsamler bøger, der udgives af og om Holbæk.
  • Lokale plader, bånd og cd'er, der udgives af musikere fra Holbæk.
  • Lokale foreningers medlemsblade.
  • Arkivalier fra personer, institutioner, foreninger og virksomheder.
  • Aviser, der har været udgivet i Holbækområdet siden 1850.
    Se avisoversigten

arkiv.dk kan du finde oplysninger om vores billeder og arkivalier.

Når du besøger os
Vores læsesal ligger på første sal på hovedbiblioteket i Holbæk. Der er gratis adgang til arkivet.

Der er elevator i bygningen.

Du kan ikke hjemlåne arkivalier og trykt materiale. Vi har dog en del titler fra lokalsamlingen i bibliotekets Holbæksamling og dem kan du låne med hjem.

Fotokopier fra arkivets samlinger kan købes på stedet.