Mødesale til udlejning

Vi har flere mødesale som du kan leje gratis eller mod et gebyr på Holbæk, Jyderup og Svinninge biblioteker.

Mødesale på hovedbiblioteket
Hovedbiblioteket har to mødesale.
Du kan låne/leje salene til enkelte arrangementer som møder, kurser, foredrag med mere. Du kan ikke benytte salene til kontinuerlige aktiviteter og kurser, som f.eks. foreningers eller oplysningsforbunds løbende undervisningsaktiviteter.

Sådan booker du
Mødesalene kan bookes i bibliotekets åbningstid. Kontakt os på telefon eller email. Du kan tidligst booke 12 måneder før og senest 1 uge før arrangementet.
Når du booker, skal du oplyse hvordan du vil have opstillet borde og stole samt hvilket inventar du vil benytte. På dagen for arrangementet vil dette stå klar, som bestilt. Vi hjælper ikke med at ændre denne opstilling på dagen eller med andet inventar som ikke er bestilt ved bookingen.

Husk at aflyse
Husk at aflyse hvis du ikke skal bruge mødesalen alligevel. Aflysning skal ske så hurtigt som muligt til Biblioteket og senest 2 dage inden arrangementet. Vi forbeholder os retten til ikke at returnere evt. lejeudgift hvis du ikke aflyser i rette tid.

Hvad koster det?
Det er gratis for kommunale enheder, foreninger og institutioner placeret i Holbæk kommune at booke vores mødesale.

For andre foreninger koster det 300 kr. pr. time.

For privates/forretningsmæssige arrangementer koster det 800 kr. pr. time.

Hvornår kan du benytte salene?
Mødesalene kan benyttes alle hverdage kl. 9.00 - 22.45. Skal du bruge en mødesal i weekender og på helligdage kan det kun ske efter særlig aftale.

Pas på vores sale
Når du benytter vores sale, beder vi dig om at efterlade dem i pæn tilstand og sørge for oprydning. Du hæfter for erstatning i forbindelse med eventuelle skader på inventar og udstyr. Vi påtager os intet ansvar for medbragte ting og udstyr.

Der er rygeforbud i alle mødesale.

Om mødesalene

Lille mødesal:
70 m2 med plads til 36 personer på stolerækker og ca. 26 personer omkring borde.

Store mødesal:
120 m2 med plads til 100 personer på stolerækker og ca. 66 omkring borde.

Inventar og faciliteter
Opstilling af inventar bestilles ved booking af mødesal.

Mødelokalerne er velegnede for handicappede. Der forefindes teleslynge. Mødesalene kan mørklægges.

Der er adgang til bibliotekets selvbetjeningscafé, hvor der kan købes varme drikke og sodavand i automater.

Biblioteket stiller efter aftale følgende udstyr til rådighed:

DVD-/videoafspiller
Storskærmsprojektor
CD-afspiller
Overheadprojektor
Flipover
White board
Diasfremviser
Talerstol
Lydanlæg

I begge mødesal er der adgang til internettet. For at benytte denne mulighed er det en forudsætning, at PC'en er sat op til "dynamisk IP-adressering" (DHCP).
Storskærmsprojektoren kan fremvise data m.v. fra pc'en.
Biblioteket stiller IKKE pc, mus og tastatur til rådighed.

Skærm- og lydkabel udleveres på anmodning hos mødesalsvagten. Højeste skærmopløsning på fremviser er 1024x768. At dele skærmbillede fra en (bærbar) pc sker ikke altid på samme måde på forskellige Pc-mærker. Det forventes derfor, at benytteren/lejeren selv har viden om at kunne håndtere denne opsætning.

Mødesalen på Svinninge lokalbibliotek
Mødesalen udlånes/udlejes til enkeltstående arrangementer, f.eks. møder, kurser, temadage og foredrag m.m.

Booking:
Kontakt Svinninge Bibliotek:
Tlf.nr.: 72 36 36 40
Email: holbib@holb.dk

Booking kan ske tidligst 12 måneder før og senest 1 uge inden arrangementet. Aflysning skal meddeles til biblioteket så hurtigt som muligt og senest 2 dage inden den aftalte dato for arrangementet. Sker dette ikke, forfalder evt. lejeudgift til betaling.

Priser:
Mødesalen stilles gratis til rådighed for foreninger og institutioner m.fl. der er hjemmehørende i Holbæk Kommune samt for kommunale enheder.

For foreninger som ikke er hjemmehørende i Holbæk Kommune koster det 300 kr. pr. time.

For private/forretningsmæssige arrangementer koster det 800 kr. pr. time.

Benyttelse:
Mødesalen kan benyttes alle hverdage mellem kl. 9.00 - 22.45. Benyttelse af i weekender og på helligdage kan kun ske efter særlig aftale.

Benytter/lejer hæfter for erstatning i forbindelse med eventuelle skader på inventar/udstyr.

Det er benytters/lejers ansvar at sørge for oprydning.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for medbragte ting.

Der er rygeforbud i mødesalen.

Inventar og faciliteter:
Mødesalen er velegnede for handicappede. Mødesalen kan mørklægges.

Biblioteket stiller efter aftale følgende udstyr til rådighed:

TV
Storskærmsprojektor
Lydanlæg

I mødesalen er der ikke adgang til internettet.
Storskærmsprojektoren kan fremvise data m.v. fra pc'en.
Biblioteket stiller IKKE pc, mus og tastatur til rådighed.

Skærm- og lydkabel udleveres på anmodning på biblioteket. Højeste skærmopløsning på fremviser er 1024x768. At dele skærmbillede fra en (bærbar) pc sker ikke altid på samme måde på forskellige pc-mærker. Det forventes derfor, at benytteren/lejeren selv har viden om at kunne håndtere denne opsætning.

Mødesalen på Jyderup lokalbibliotek
Du kan booke mødesalen hos på email: kulturogfritid@holb.dk