Lektørudtalelse

Forfatter: Peter Holm Rasmussen

Kort om bogen

Til gamle Strunge-læsere og helt nye nysgerrige, er her en ny antologi, med digte udvalgt af digteren Caspar Eric. Eric har samlet digtene, så de udgør en krydsvandring igennem perioderne i Michael Strunges forfatterskab

Beskrivelse

Casper Eric har også forsynet samlingen med et indledende digt til Strunge, samt et efterord, hvor Erics egen samtid spejles i Strunges tid. Bogen bevæger sig forskudt mellem forskellige perioder i Strunges forfatterskab fra 1978-85

Vurdering

Strunge skriver i en knækprosa, der emmer af desperation og som ofte bevæger sig på kanten af det surreale. Digtene er politiske og upartiske, men fremfor alt er de en over- og udlevering af Strunges egen angst, hans melankoli og sorg, men det er også digte om håb og længsel, og kan som sådan, den dag i dag, give følelsen af nødvendigheden af at bryde fri af normer og give plads til empati og drømme. Derfor læses Strunge i dag, og Erics udvalg kan læses som en særegen vej igennem et følelsesregister, der blev leveret med stort sprogligt overskud, over en periode på syv år og elleve digtsamlinger

Andre bøger om samme emne

Strunges samlede digte findes i Samlede Strunge. Læs biografisk om Strunge i fx Michael Strunge - digtning og virkelighed og Michael Strunge. En mere litteraturanalytisk tilgang finder du i En bog om Michael Strunge. Analyser af flere af digtene findes i Nigger fra Hvidovre