Lektørudtalelse

Forfatter: Laura Michelsen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Den nye udgave af Jammers Minde henvender sig bredt til alle med interesse for én af danmarkshistoriens mest berømte kvindeskæbner og kan læses fra folkeskolens ældste klasser og opad

Beskrivelse

Leonora Christina var i 22 år indespærret i Blåtårn pga. mistanke om forræderi. Det er dette ophold vi får indblik i gennem Jammers Minde. Line Krogh, der er uddannet sceneinstruktør, har foretaget en gennemgribende sproglig bearbejdning af Leonora Christinas vidnesbyrd, oversat til nudansk. De tyske og nedertyske replikker efterfølges af dansk oversættelse i kursiv. Resultatet er at læsningen lettes betydeligt, og at teksten fremstår mere roman- end dagbogsagtig. Fortællingerne er, udover forfatterens forord, rammet ind af et historisk overblik over perioden og Leonora og Corfitz Ulfeldts liv i tiden op til hendes indespærring og hans dødsdom samt et omfattende noteapparat om de mange historiske personer. Endelig er der en række bilag med tekster, der har været stukket ind i dagbogen eller er blevet tilføjet senere af Leonora

Sammenligning

Der findes mange udgaver af Jammers Minde. Nogle meget teksttro og helt ulæselige for de fleste i dag. Andre nænsomt moderniserede. Men ingen så radikalt bearbejdede som denne nye udgave, der adskiller sig markant fra alle tidligere

Samlet konklusion

Line Krogh har på meget vellykket vis gjort et centralt værk tilgængeligt for den almindelige læser. På trods af moderniseringen er der intet moderne ved teksten, og man føler sig stadig hensat til 1600-tallet under læsningen, der forløber dejligt ubesværet