Lærere & pædagoger

Her kan du læse om de tilbud vi har til skoleklasser og grupper som gerne vil besøge biblioteket.

Undervisningstilbud m.m. fra Biblioteket
På portalen "Skolen i virkeligheden" kan du finde vores forskellige undervisningsforløb til skoleklasser og grupper. Vi har tilbud til dagsinstitutioner, skoleklasser, introduktion til biblioteket for sprogskoler, introduktion til lokalarkivet m.m. Du finder alle skoletilbud fra Holbæk Bibliotekerne på skolenivirkeligheden.dk/holbaek/forloeb-liste/biblioteker

Emnesæt
Arbejder du i dagtilbud eller skole har du altid mulighed for at bestille emnesæt, der understøtter undervisningen. Vi tilbyder ikke egentlige klassesæt, men henviser til CFU. Emnesæt skal bestilles "i god tid" især, hvis det drejer sig om aktuelle og populære emner. Bestil emnesæt her eller kontakt os om muligheder.