Fra børnehave til skole - nyt bogprojekt

17.11.20
Holbæk Bibliotekerne har fået bevilget over en halv million kroner til projektet ”Sammen om skolestart”.

"Sammen om skolestart’ er et samskabelsesprojekt, som bruger bibliotekets unikke position til at understøtte overgangen fra dagtilbud til skole for fagpersoner og forældre.
Barnet følges på vej med litteraturen som overgangsobjekt for at skabe trivsel og læselyst.

Holbæk Bibliotekerne udvikler en værktøjskasse med udgangspunkt i et årshjul; en bog til barnet
fra Dansklærerforeningen og et online forum baseret på en litterær overgangskanon.

Læs mere om projektet på Holbæk Kommunes hjemmeside