Infomedia

Stor dansk avisdatabase med artikler fra danske aviser og tidsskrifter.

Infomedia giver adgang til fuldtekst-artikler fra danske aviser: landsdækkende, regionale og lokale. Der er også adgang til artikler fra en masse danske faglige tidsskrifter, f.eks. Ugeskrift for læger, Helse, Tænk, Ingeniøren.
Du finder avisartikler tilbage fra midten af 1990'erne op til de nyeste artikler fra dagens aviser. Tidsskrifterne er indekseret forskelligt, men typisk fra 2008. Klik på kildeinfo i kildeoversigten for at se perioden.

Da søgning i databasen kan give meget store resultater, er et godt tip at starte med at fravælge alle kilder og derefter vælge de enkelte kilder til indenfor kategorierne: Landsdækkende dagblade, Regionale dagblade, Fagblade og magasiner m.m.
Vælg nogle få gode, præcise søgeord. Du kan også med fordel afgrænse til en begrænset tidsperiode eller bestemt dato. Slut af med at sortere efter at de nyeste artikler skal vises først i resultatlisten.

Databasen er god, hvis du søger en bestemt artikel fra en dansk avis, eller skal skrive opgave om aktuelle emner på en mellemlang eller videregående uddannelse.

Adgang

Du kan benytte databasen på biblioteket

Infomedia-artikler i bibliotek.dk
Der er også adgang til artikler fra Infomedia via bibliotek.dk. Når du søger efter artikler i bibliotek.dk fremgår det hvis artiklen findes i fuldtekst fra Infomedia. For at få lov til at læse artiklen, skal du have oprettet et brugerlogin til bibliotek.dk og tilføje Holbæk Bibliotek som favoritbibliotek. Spørg gerne personalet hvis du skal have hjælp til oprettelsen.