Women's Studies International

Indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner.

Gå til Women's Studies International her