Lærere & pædagoger

Her kan du læse om de tilbud vi har til skoleklasser og grupper som gerne vil besøge biblioteket.

Skolen i virkeligheden i Holbæk Kommune
“Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden.” 
Det er den enkle vision, der understøtter fremtidens folkeskole. Skolen i Virkeligheden gør det nemt at finde et forløb, en oplevelse eller en inspirationskilde, der passer ind i de fleste skoleforløb. Du finder alle skoletilbud fra Holbæk Bibliotek på www.skolenivirkeligheden.dk/holbaek.
Oversigt over vores tilbud og direkte links finder du også her:

Introduktion til biblioteket (biblioteksorientering) kan kobles med andre tilbud fra Skolen i virkeligheden. 

Læsefidusen
"Find fidusen med Læsefidusen" er et samarbejde imellem dagtilbud, Læring & Trivsel i Holbæk Kommune, Dansklærerforeningens forlag, Læringsrummet i Holbæk Bog & idé i Smedelundgade og Holbæk Bibliotek. I 2015/16 deltager 10 dagtilbud i et forløb, der består af heldagstilbud på bibliotek og i Læringsrummet samt workshops omkring bøger og emner, der er vigtige for børnenes skolestart. Hele konceptet går ud på, at danne en "rød tråd" imellem dagtilbud, skole og hjem - med det enkelte barns sprogudvikling i centrum.
Læs mere om Læsefidusens Landskab i Holbæk kommune.

Emnesæt
Arbejder du i dagtilbud eller skole har du altid mulighed for at bestille emnesæt, der understøtter undervisningen. Vi tilbyder ikke egentlige klassesæt, men henviser til CFU. Emnesæt skal bestilles "i god tid" især, hvis det drejer sig om aktuelle og populære emner. Bestil emnesæt her eller kontakt os om muligheder.