Infomedia

Adgang
På biblioteket
Læs artikler fra danske aviser og tidsskrifter online.

Infomedia giver adgang til artikler i fuld tekst fra danske aviser: både de landsdækkende, regionale og lokale. Avisdatabasen dækker perioden fra midten af 1990'erne og op til dagens artikler.

NB. Der er kun adgang til den fulde database på Holbæk Bibliotekerne. Mange artikler kan du dog søge og læse online via bibliotek.dk

Udover avis-artikler giver Infomedia adgang til artikler fra en del danske faglige tidsskrifter, f.eks. Ugeskrift for læger, Helse, Tænk, Ingeniøren m.m.
Tidsskrifterne findes typisk fra 2008 og op, men det kan variere. Klik på kildeinfo i kildeoversigten for at se perioden.

Tips til søgning i Infomedia
Da søgning i databasen kan give meget store resultater, er et godt tip at starte med at fravælge alle kilder og derefter vælge de enkelte kilder til indenfor kategorierne: Landsdækkende dagblade, Regionale dagblade, Fagblade og magasiner m.m.
Brug desuden nogle få gode og præcise søgeord.
Du kan med fordel afgrænse til en begrænset tidsperiode eller bestemt dato.
Slut af med at sortere efter at de nyeste artikler skal vises først i resultatlisten.

Infomedia-artikler i bibliotek.dk
Sidder du derhjemme, kan du få adgang til mange artikler fra Infomedia via bibliotek.dk. Når du søger efter artikler i bibliotek.dk, fremgår det hvis artiklen findes i fuldtekst fra Infomedia. For at få lov til at læse artiklen, skal du logge ind i bibliotek.dk.