Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Kjær Schou

Anvendelse/målgruppe/niveau

Småbørnsforældre kan hente overskuelig og lettilgængelig viden om børns typiske sprogudvikling og inspiration til at stimulere deres børns sprog i disse 2 pjecer. Også overkommelige og nyttige for dagplejere

Beskrivelse

Forfatterne er uddannet på DPU med specialer inden for tale-høre-læse vanskeligheder, og de afholder kurser om børns sproglige udvikling. De 2 pjecer, der har et indbydende layout, giver en kortfattet oversigt over børns normale sprogudvikling på de forskellige alderstrin fra 0-6 år ledsaget af fotos af børn og voksne i sprogudviklende samvær. Pjecerne indeholder desuden en masse konkrete forslag til, hvordan forældre kan stimulere deres børns sprogudvikling, dels ved at inddrage børnene i de daglige gøremål dels ved lege og højtlæsning. Der er politisk fokus på børns sprogudvikling, og dagplejere og pædagoger i daginstitutioner arbejder målrettet med børns sprogtilegnelse. Pjecerne giver forældre en god tilgang til at kommunikere og samarbejde med disse omkring sprogstimulering. Pjecerne kommer også kort ind på hørelsen, forsinket sprogudvikling og tosprogede børn

Sammenligning

Pjecerne er et udmærket supplement til andre lettilgængelige bøger om emnet som fx Pia Thomsens Barnets sprog, 2006

Samlet konklusion

Enkle og lettilgængelige pjecer om førskolebørns sprogudvikling med tilhørende ideer til sprogstimulering, som er lige til at gå til for forældre