Lektørudtalelse

Forfatter: Finn Windfeldt Hansen

Anvendelse/målgruppe/niveau

"11. september" fortolket af Don DeLillo, en forfatter hvis optagethed af og interesse for det moderne USA er kendt fra andre sammenhænge. Fiktionslitteraturen om "World Trade Center" er ved at manifestere sig, og læsere med interesse herfor og for USA af i dag vil være optaget af denne bog. Formidling? Forfatter og emne påkalder sig i forvejen opmærksomhed om end til dato i forskellige kontekster

Beskrivelse

Romanen kredser om det at forstå det uforståelige. Keith, midaldrende advokat, nåede ud af et af de to tårne i tide og får efterfølgende kontakt med Florence der også overlevede. Begge befinder sig i en emotionel "ground zero"-tilstand der åbner op for en reflekteren over tilværelsens absurditet, og hvor det at have overlevet konfronterer personerne med egen rolle og selvforståelse. Romanen trækker tillige tråde til terroristen Mohamed Attas præ-"11. september" forberedelser i Hamburg og er ofte knugende og hudløs læsning, snarere holdt inden for kammerspillets end det store eksponerede dramas rammer

Sammenligning

Udover mange faglitterære udgivelser er emnet nu ved at finde skønlitterært fæste, fx Jonathan Safran Foers Ekstremt højt & utroligt tæt på, 2005 og Stig Dalagers Skyggeland, 2007. Oversigt over udgivelser indenfor litteratur, musik, teater se fx: en.wikipedia.org/wiki/September1̲1%2C2̲001a̲ttacksi̲np̲opularc̲ulture

Samlet konklusion

DeLillo forsøger at fortolke, forstå og videregive hvad der sker i vores omverden, og hvordan en begivenhedernes malstrøm kan påvirke det enkelte menneske