Lektørudtalelse

Forfatter: Hanne Brøbeck

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Dette omarbejdede speciale fra Kbh. Univ. giver dels en beskrivelse af Mathilde Fibigers og hendes forfatterskabs historie, med en særlig udførlig analyse af "Clara Raphael", dels en bred redegørelse for kvinders sociale og bevidsthedsmæssige forhold omkr. 1850, som ikke beskrives særligt udførligt i historiebøger eller litteraturhistorier. De teoretiske forudsætninger (Marx, Habermas, Freud) gives i et indledende kapitel, der kan springes over af læsere, der interesserer sig udelukkende for det historiske eller litterære stof. Som vigtigt baggrundsstof beskrives det kvindebillede, den samtidige litteratur tegnede (Thomasine Gyllembourg, Chr. Winther, H. C. Andersen, Kierkegaard m.fl.. Derudover behandles naturligvis den polemik, der opstod omkring "Clara Raphael", fordi Mathilde Fibiger havde opponeret mod de herskende forestillinger om kvindens status og funktion. Der er tale om et dygtigt og imponerende arbejde, et væsentligt bidrag til kvindeforskningen herhjemme. Men trodsforfatterindernes gode hensigter ang. en pædagogisk fremlæggelse af stoffet er det ikke blevet nogen lettilgængelig bog. Litt.henv