Lektørudtalelse

Forfatter: Poul-Erik Friis-Larsen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

En intens og bevægende skildring af generationsopgør, frigørelsesproces og identitetsdannelse. En slags dobbeltportræt af en kunstnerisk begavet og progressiv familie i 70'erne og 80'erne.Først da mor og datter er på fysisk afstand af hinanden - datteren Bella er i kibbutz i Israel - tør de tage hul på konflikten om skyld og ansvar, der har været lagt låg på siden forældrenesskilsmisse. Det er den for børnene, to brødre og deres lillesøster, smertelige skilsmisse, der er centrum i den brevveksling mellem mor og datter, der udgør bogen. Det er dels en beskrivelse afderes dagligdag og dels en skarp dialog om fortiden og den opvækst og opdragelse den enlige arkitekt-mor har givet de tre børn. Om børnenes ubrydelige sammenhold og deres ret forskellige forholdtil forældrene både før og efter skilsmissen. Om moren der så gerne vil være MOR, men ikke helt evner det og flygter ind i sit interessante arbejde og overlader alt for meget af ansvaret forfamiliens trivsel til børnene. Det erer skrapt opgør, men alligevel gennemsyret af den kærlighed og respekt mor og datter har for hinanden. En stor lærerig og tankevækkende læseoplevelse forskolens ældste elever - og deres fædre og mødre