Lektørudtalelse

Forfatter: Inge M. Ejsing

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Kirsten Thorups anden roman Lille Jonna udspiller sig i et helt andet miljø end den første Baby. Det er en barneskildring. Lille Jonna er en halv snes fir, hendes forældre tilhørerlandproletariatet, og bogen skildrer Jonnas opvækst i et landsbymiljø i halvtredserne. Romanen rummer fine personskildringer, f. eks. af det stilfærdige begavede barn, som læreren sørger for,kommer i realskolen, den varme menneskelige mor, hvis forbindelse til børnene alligevel ofte glipper, den lidt mislykkede far, og brødrene, der hver på sin måde protesterer mod forholdene. Det eren realistisk skildring, rummende en kritik af de sociale forhold, f. eks. beskrivelsen af kommunens husvildebolig i skolens gymnastiksal, hvor familien en overgang havner. En god og anvendeligbog, der henvender sig til mange