Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Brunbech

Kort om bogen

Studerende, økonomer og andre særligt interesserede i samfundsdebatten, får nu adgang til en dansk udgave af bestselleren om den stigende økonomiske ulighed

Beskrivelse

Den franske økonom Thomas Pikettys omfattende analyse af fordelingen af rigdomme og strukturen i ulighederne i de rige lande siden 1700-tallet, og hans påvisning af behovet for at udvikle nye former for demokratisk kontrol over kapitalen, har skabt betydelig international debat. De første knapt 500 sider er en kortlægning af indkomstens og formuernes fordelingen i USA og Europa gennem de seneste 300 år, der bygger på omfattende økonomiske og historiske data og også nogle steder inddrager eksempler fra skønlitteraturen. I den sidste del giver han bud på, hvordan vi i dag kan kontrollere kapitalismen, så vi undgår at afkastet på kapital varigt overstiger væksten i produktion og indkomst, og dermed skaber øget ulighed og uro i samfundet

Vurdering

Piketty har tilstræbt, at bogen kan læses uden særlige forudsætninger, og har bl.a. samlet statistiske og matematiske modeller og noter på en hjemmeside. For ikke-fagfolk er det dog stadig en udfordring at kæmpe sig gennem de mange økonomiske og statistiske ræsonnementer, i den i øvrigt veldisponerede fremstilling

Andre bøger om samme emne

Pikettys vigtigste pointer finder man også i hans tidligere og kortere værk Ulighedens økonomi, der er mere overkommelig for læsere uden fagkendskab