Lektørudtalelse

Forfatter: Jens Hjøllund

Her tyve år efter debuten med City Slang gør Søren Ulrik Thomsen med denne udgivelse en foreløbigt status over sit forfatterskab. Titlen Skriftlige arbejder er fællesbetegnelsen for forfatterskabets syv bøger, der med de originale omslag og ens format er lagt ind i en gedigen papkassette, forsynet med vignetter af kunstneren Knud Odde. I virkeligheden er der altså tale om SUT's samlede skrifter - fem digtsamlinger og de to poetik- og essaybind Mit lys brænder og En dans på gloser - men titlen og det faktum at bøgerne rent fysisk optræder separat, og ikke samlet i ét digert bind, understreger at dette nok er et afsluttet "værk", men samtidig en markering af forfatterskabets karakter af udvikling og proces. Begreberne tid og forgængelighed er grundmotiver i SUT's forfatterskab og læst i sammenhæng er det netop påfaldende hvor indbyrdes forskellige digtsamlingerne er og hvordan hans metapoetiske overvejelser i poetikkerne afrunder en fase og kaster lys over det allerede skrevne, samtidig med at de åbner op mod noget nyt. SUT er et monument i moderne dansk poesi: citeret, beundret, efterlignet, men denne smukke udgivelse, (som DK5 ubønhørligt vil skille ad!), viser udover monumentet også et levende, uafsluttet "work in progress"