Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Kort om bogen

Tankevækkende essays af kritikeren Henrik Wivel, der kan finde dybe sammenhænge mellem kunst, menneske og natur. For de læsere, der gerne vil udfordres intellektuelt og fordybe sig i kunst og eksistens

Beskrivelse

Forfatter og kritiker Henrik Wivels nye essaybog er tematisk beslægtet med den ligeledes reflekterende essaysamling Skyggeliv, 2014. Hvert af de tolv essays handler om et kunstværk, som HW analyserer i feltet mellem kunst, kristentro og eksistens. Til analyserne ligger et spor af HWs egne erindringsstumper eller oplevelser med værker og naturoplevelser. Det gælder i åbningsessayets fortolkning af C.D. Friedrichs naturåbenbaring af et maleri, der udgør bogens omslag. HW tolker fx den romantiske natur og gudsdyrkelse tilbage til de forhistoriske bornholmske bautastenes skjulte rituelle betydning. Også nyere kunstnere og værker er med

Vurdering

HW er en fortrinlig, reflekterende kritiker med stor indsigt. Han formår at mane skjulte eller underliggende billeder, betydninger og sammenhænge frem. Det gælder også essays om (mester)værker som Lucas Cranachs altertavle fra midt 1500-tallet det introducerer Martin Luther i kirkekunsten. HW vækker tankerne og fører dem hen til skjulte og utilsigtede metafysiske og kristne eller førkristne betydninger i kunstens og naturens værker

Andre bøger om samme emne

Carneras essays Erfaringer på kanten handler også om kunst og litteratur og om, hvordan dette stadig har betydning for vores liv