Videnskabelige artikler

Bestil videnskabelige artikler som normalt er forbeholdt universiteterne.

På bibliotek.dk finder du en særlig database der giver adgang til at søge i og bestille artikler fra tidsskrifter som normalt er forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte. Databasen indeholder 65 millioner videnskabelige artikler indenfor f.eks. medicin, naturvidenskab og psykologi.

 Sådan søger du
Klik på linket til Videnskabelige artikler i bibliotek.dk eller brug linket her:
videnskabeligeartikler.dk
Du kan søge på forfatter, titel på artikel, emneord. Husk at når du søger på emneord begrænser du dig hvis du f.eks. kun søger på dansk. Brug også gerne engelske termer hvis du ønsker engelsksprogede artikler, f.eks. artikler om fedme - søg på obesity.
Når du har foretaget en søgning, kan du benytte facetterne i venstre side til at begrænse søgningen yderligere: vælg ét eller flere emner og afgræns evt. også her til et specifikt sprog.

Sådan bestiller du
Klik på artiklens overskrift (markeret med fed blå).
Klik på Bestil papir kopi. Udfyld med Holbæk Bibliotek og cpr-nummer og bibliotekspinkode og bestil artiklen.
Artiklen leveres printet til Holbæk Bibliotek fra Statsbiblioteket og du får besked via sms, email eller brev, når artiklen er modtaget.
Det tager mellem 4 og 10 hverdage.
Du kan maksimalt foretage 25 bestillinger pr. måned.