Forny på SMS eller hjemmesiden

Har du brug for at forlænge lånetiden på dine materialer?

Lånetiden på biblioteksmaterialer er normalt 1 måned, visse materialer har kortere lånetid. Lånetiden fremgår altid af kvitteringen og du kan også se den på vores hjemmeside når du er logget ind i din lånestatus.
Du kan forny lånetiden på dine lån, hvis materialet ikke er reserveret af en anden låner. Den samlede lånetid kan dog aldrig overstige 3 måneder.
Du kan forny materialer via vores hjemmeside, pr sms, pr. email, telefon eller i ekspeditionen. 

Forny via hjemmesiden
Log ind på vores hjemmeside med dit cpr-nummer/bibliotekspinkode og forny de valgte lån i din låneoversigt. Det vil fremgå om fornyelsen er gennemført og en ny afleverigsfrist vil blive vist.

Forny via sms
Du kan også forny dine lån via sms.
Send en sms med teksten BIBHOLB FORNY ALLE til 1910. Det er gratis.
Afvent kvittering på sms. Af kvitteringen fremgår antallet af fornyet og IKKE fornyet materialer, men ikke titlerne. Du skal derfor se din lånestatus på vores hjemmeside for detaljerne.