Hvis du afleverer for sent

Hvis du afleverer for sent pålægger biblioteket dig et gebyr

Lånetiden er normalt 1 måned, enkelte materialer har dog kortere lånetid. Lånetiden fremgår af kvitteringen og du kan også finde den under din lånestatus på vores hjemmeside. 
Biblioteket tilbyder en påmindelsesservice, så du kan få besked på sms og/eller email et par dage før afleveringsfristen udløber. Tilmeld dig servicen på vores hjemmeside eller på biblioteket. Denne service fratager dig dog ikke ansvaret for selv at holde øje med afleveringsfristen.

Vi beregner gebyrer efter de gældende gebyrtakster, i forhold til datoen for udlån og ikke i forhold til antallet af materialer. Gebyrtaksterne er:
 

Gebyrtakster Voksne Børn
Lånetiden overskredet 20 kr. 0 kr.
Lånetiden overskredet med 8 dage - vi sender en hjemkaldelse til dig 60 kr. 0 kr.
Lånetiden overskredet med 30 dage 120 kr. 25 kr.
Lånetiden overskredet med 45 dage - vi sender en regning på materialet, som lægges oven i gebyret 200 kr. 50 kr.
Lånetiden overskredet med 70 dage - Sagen overgår til Holbæk kommunes opkrævningsafdeling    

Skylder du mere end 200 kr. i gebyrer til biblioteket, kan du ikke låne materialer.

Sådan betaler du:
Vil du betale med kort, modtager vi visa/dankort på vores hjemmeside og på Biblioteket i den betjente åbningstid. I den betjente åbningstid kan du også betale med kontanter i vores ekspedition.

Regninger på et erstattet materiale udsendes til din digitale postkasse eller almindelig post og kan betales på samme måde eller via din bank.