Literature Ressource Center

Artikler på engelsk med biografier og analyser af amerikanske og internationale forfattere

Literature Resource Center er en engelsksprogede database med information om nyere og ældre forfattere. Find kritiske analyser og anmeldelser af en forfatters værker. Søger du information om en international eller amerikansk forfatter eller en kritisk analyse af et forfatterskab, er databasen Literature Resource Center et godt sted at starte.

Adgang
Du kan benytte databasen hjemmefra*
Du kan benytte databasen på biblioteket

* Du skal være oprettet som bruger på Holbæk Bibliotek og bo i Holbæk kommune.