Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Kort om bogen

Omfattende samling af poeten, debattøren og kritikeren Asger Schnacks essays. Schnack har siden 70'erne været en del af tiden og litteraturen og en fortrinlig observatør og fortæller. For de der ønsker skarpe og varierede nedslag i tidens liv og kultur

Beskrivelse

AS karakteriserer selv sin essaysamling (med indslag af lyrik og en diskografi) fra perioden 1978-2014 som et "langdigt". Typisk opererer AS ofte med et metaspor og en ironisk dimension. De 143 tekster, hvoraf knapt de 30 ikke har været trykt før, er vidtfavnende i tematik og form og handler om digterkunst, musik og malerkunst og anprisninger af andre kunstnere. Også eksistentielle anliggender som kærlighed, liv og død behandles med refleksioner over, hvordan livsperspektiver forandres. Teksterne har været publiceret i aviser, tidsskrifter, DR, noterne angiver hvor

Vurdering

AS' eksperiment med formen sker aldrig på bekostning af indhold, mening og udtryk. Som andre forfattere beslægtet med beatgenerationen behandler han temaer "moderne" - på tværs af medier, kunst- og bevidsthedsformer. Navneregisteret er således reelt et emneregister. AS er i dette store opsamlende format med korte tekster et ualmindeligt inspirerende, sjovt og interessant bekendtskab

Andre bøger om samme emne

"Essays" opsamler og udbygger de tidligere samlinger Bål og brand, Lys og luft og Spejl og spor