Lektørudtalelse

Forfatter: Bodil Pedersen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen - med undertitlen "Børns læreprocesser gennem narrativ praksis" - henvender sig først og fremmest til fagpersoner, der arbejder professionelt med og interesserer sig for børns læring fx lærere, lærerstuderende og pædagoger

Beskrivelse

Bogen er en bearbejdet udgave af forfatterens doktorafhandling. Ifølge bagsideteksten fik bogen fagbogsprisen i Norge i 2006 blandt andet for at give et unikt bidrag til at øge forståelsen af børns læring. Ole Løw har skrevet den danske introduktion. I bogen analyserer og udfolder forfatteren den narrative praksis og viser gennem eksempler, hvordan den er en vigtig læringsarena for børn. Samtidig betones den voksnes afgørende rolle som vejleder stærkt

Sammenligning

I samme serie er udkommet I begyndelsen er sproget - antologi om børns sprogudvikling redigeret af Lotte Salling

Samlet konklusion

Der er en tendens til, at det aktuelle fokus på sprog og fortælling generelt nu ikke kun koncentrerer sig om folkeskolens elever, men også om førskolebørn. Denne grundige og interessante bog er med til at sætte emnet i perspektiv og vise den tætte sammenhæng mellem førskolebørns sproglige formåen og deres læring i skolen. Bogen kan kun virke inspirerende og motiverende i såvel studerendes som fagpersoners daglige virke med børn primært i daginstitutioner