Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Brunbech

Peter K.A. Jensen er den førende danske ekspert i palæantropologi, dvs. i studiet af menneskets oprindelse og udvikling. Dette er den tredje udgave af hans indføring i palæantropologien, der primært retter sig mod undervisningen på videregående uddannelser. I forhold til 2. udgaven 2001 er der en del opdateringer mht. nye fund, men ellers ikke væsentlige ændringer. Bogen indledes med en generel introduktion til evolutionsteori og en gennemgang af principperne for biologisk klassifikation. Dernæst afsnit om først primaternes evolution og biologi og så om menneskeliniens oprindelse og om udviklingen af det moderne menneske. Alle de væsentlige fossile fund der er gjort inddrages, og i gennemgangen omtales også de stadigt mere forfinede analysemetoder. 2 appendixer fortæller om menneskets arvemasse og metoder til aldersbestemmelse af fossiler. Bogen afsluttes med et register, en omfattende fortegnelse over litteratur og en ordliste. Spørgsmålet om naturvidenskabens undersøgelser af, hvor vi kommer fra interesserer mange, og store dele af Peter K.A. Jensens kompetente fremstilling kan læses uden særlige forudsætninger. Men til ikke-undervisningsbrug vil samme forfatters glimrende Da mennesket blev menneske, 2004 der er mere populær og bl.a. har udeladt en del af lærebogsstoffet, nok være et bedre bud