Mangfoldige familieformer
Mangfoldige familieformer

Mangfoldige familieformer

10.02.17
Vi stiller skarpt på litteraturens fremstillinger af familielivets mangfoldighed: Hvordan er vi i familie, og hvilke udfordringer og muligheder ligger der i familien?

Familien er et evigt tilbagevendende emne – og altid aktuelt. Kernefamilien med mor, far og to børn er ikke længere en selvfølge. Selvom den traditionelle kernefamilie som form stadig er den mest udbredte, vinder flere og flere forskellige måder at danne familie frem. Sidste sommer kunne Danmarks Statistik fortælle, at der i Danmark findes 37 forskellige måder at være familie på, hvor en familie defineres som ”en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som har visse indbyrdes relationer.”

Mangfoldige familieformer er månedens tema på litteratursiden.