Holbæk lydavis
Holbæk lydavis

Vil du være med at lave Holbæk Lydavis?

24.10.19
Har du lyst til at være med til at producere Holbæks Lydavis? Vi inviterer til borgermøde om etablering af en frivilligdreven lydavis i Holbæk.

Om Holbæk Lydavis
Blinde, svagtseende og læsesvage kan modtage Holbæks Lydavis, som er baseret på lokalt stof fra Nordvestnyt. Lydavisen kommer én gang om ugen på en CD, der kan afspilles i en normal CD-afspiller eller i en Daisy-afspiller, og varer ca. 90 minutter. Lydavisen består af uforkortede artikler og meddelelser som specielt vedkommer borgere i Holbæk Kommune, samt informationer af særlig interesse for blinde og svagtseende.

Holbæk Lydavis laves i dag af firmaet Ordlyd. Firmaet har opsagt aftalen med udgangen af 2019, da ejeren går på pension. Der skal derfor ske noget nyt.

Holbæk Bibliotekerne har besluttet, at det fremadrettet skal være en frivilligdreven lydavis i lighed med, hvad der findes i mange andre kommuner, fx nabokommunerne Lejre og Odsherred.

Interesseret? Kom til informationsmøde
Vi inviterer til et borgermøde den 12. november kl. 13-15 på Holbæk Bibliotek, hvor du kan høre mere om etableringen af en frivilligdreven lydavis.

Vi håber, du vil komme, hvis du er:

  • Målgruppen selv - blind, svagtseende, læsesvag
  • Pårørende til eller interesseret i målgruppen
  • Interesseret i lydteknik- og produktion
  • Interesseret i lokalt nyhedsstof
  • Interesseret i at deltage som frivillig ved lydavisen

 

Tilmeld dig mødet hos udviklingskonsulent Anders Sejerøe, email ands@holb.dk eller telefon 72 36 70 16.
Kontakt også gerne, hvis du er interesseret, men ikke har mulighed for at deltage.