Modersmål-Selskabets skrivekonkurrence 2021
Modersmål-Selskabets skrivekonkurrence 2021

Modersmål-Selskabet inviterer til skrivekonkurrence!

06.01.21
Modersmål-Selskabet inviterer alle skriveinteresserede til skrivekonkurrence. De udvalgte bidrag bliver udgivet i Modersmål-Selskabets antologi, som bliver sendt ud til ca. 400 husstande i Danmark.

Førstepræmien er udgivelsen af en selvstændig bog, som også bliver sendt ud til Modersmål-Selskabets medlemmer.

Temaet for konkurrencen er Stilhed før storm.  Modersmål-Selskabet ønsker at lade deltagernes hjerter tale og at lade nye stemmer blive hørt.
Temaet kan dække – men begrænser sig ikke til – f.eks. politisk stormvejr, MeToo, Black Lives Matter, klimaforandringer, stilhed modsat larm og støj, byliv og landliv, corona, isolation, udsathed, storme, brande, oversvømmelser, jordskælv og uvished om fremtiden.

Et bidrag må højst være 40.000 anslag inkl. mellemrum (ca. 20 sider). Der er ingen genrebegrænsninger.
Bidragene forelægges en dommerkomité af erfarne skribenter og litterater. Dommerkomitéen udvælger vinderbidragene på baggrund af deres litterære kvalitet og gennemslagskraft. Dit bidrag skal være os i hænde senest den 31. marts 2021red2021@modersmaalselskabet.dk.

Modersmål-Selskabet søger også en illustration med samme tema til bogens omslag. Formen og genren er valgfri.

Læs mere om konkurrencen og formalia på selskabets hjemmeside.

Spørgsmål til konkurrencen: kontakt redaktionen på red2021@modersmaalselskabet.dk eller telefon 40 61 08 58 eller 21 860 864.

Om Modersmål-Selskabet: Modersmål-Selskabet er en ikke-kommerciel forening, som siden 1980 hvert år har udgivet en antologi med et sprogligt tema. Formålet er at virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre. Hvert år uddeles Modersmål-Prisen for en særligt fremragende anvendelse af sproget.