Har du en lejebolig?

09.04.18
Nu har du mulighed for at komme ned på Holbæk Bibliotek og få gratis vejledning i lejeretslige spørgsmål af en sagsbehandler fra Lejernes Landsorganisation.

Lejernes Landsorganisation afdeling Vestsjælland stiller en sagbehandler til rådighed i en time på udvalgte datoer, til gratis at vejlede lejere i området der har spørgsmål angående deres lejeforhold. Du kan blandt andet stille spørgsmål om:

  • Et generelt problem med din bolig
  • Om din husleje er alt for høj
  • En fraflytningssag
  • En dårligt vedligeholdt bolig
  • Et forkert varmeregnskab
  • Andre boligrelaterede problemer.

Husk at medbringe relevante dokumenter.

Følgende datoer kan du møde sagsbehandleren (i tidsrummet 16.30.17.30):

Mandag 23/4
Mandag 28/5
Mandag 25/6

Sted: Holbæk Bibliotek, lille mødesal. Mød op i tidsrummet og skriv dig i kø hos sagsbehandleren.
Mere info og kontakt: llo.dk/om-llo/afdelinger/vestsj%C3%A6lland