Prospekt af Hammershus
Prospekt af Hammershus fra bog af Laurids Turah

Fra gemmerne - månedens særlige bog i marts

Laurids de Thurahs bog om Bornholm og Christiansø er et hovedværk om øernes historie og topografi.

Den udkom i 1756 og har nogle meget smukke prospekter som det viste fra Hammershus. Bogen indeholder nogle præcise beskrivelser fra øerne, som har været nyttige for eftertiden. Holbæk Biblioteks eksemplar er et optryk fra 1968.
Bogen har den lange og skønne titel: ”Omstændelig og tilforladelig beskrivelse af den i Østersøen liggende under Det Kongelige Danske herredømme blomstrende navnkundige ø Bornholm og den ej langt derfra anlagte fortræffelige fæstning Christiansø."
Den indeholder også gravskrifter fra for længst forsvundne sten.

Her et lille uddrag fra side 177: 
Så gem du sten
Den Sl. Ipsens ben
Du har dog intet mer
End hans glasseret ler
Og dette skal igen Guds Almagt Ære fuld
I Nåde vække op af dette støv og Muld.