Læsefidusen i Holbæk

Læs med Læsefidusen i Holbæk.

Læsefidusen er en nysgerrig, lille abe, der er landskendt som en aktiv del af danskundervisningen for de 5-7 årige (fra børnehave til 1. klasse).

Læsefidusens "mor"
Faktisk er Læsefidusen født i Holbæk, da forfatter Maj-Britt Westi, der er Læsefidusens første mor, er bosat i kommunen. Men Læsefidusen lever også i kraft af et tæt samarbejde imellem Dansklærerforeningens forlag, Læring & trivsel/Holbæk Kommune, Holbæk Bog & Idé i Smedelundsgade, Holbæk Bibliotekerne og dagtilbud og skoler i kommunen. 

Samarbejdet er udsprunget af pilotprojektet "Find fidusen med Læsefidusen", der nu er et fast tilbud, der tager udgangspunkt i bogen af samme navn. Tilbuddet skal danne en rød tråd imellem dagtilbud og skole, således at børnene, deres forældre og de fagprofessionelle omkring dem, kan sikre den bedste skolestart for det enkelte barn.

Fra august 2018 tilbydes Læsefidusen til alle dagtilbud i Holbæk Kommune og p.t. arbejdes der på en samlet indsats til de 0-2 årige i et Lillefidusprojekt.

Læsefidusen har en lillebror
Læsefidusens lillebror Lillefidusen har til formål at sikre den allerbedste sprogudvikling for de mindste børn, de 0-3 årige.

Læsefidusen i 0.klasse
I samarbejde med Kildevangskolen, afdeling Ågerup og Vipperød, har Holbæk Bibliotek udarbejdet et Læsefidusforløb til børnehaveklassen. Forløbet bygger på de udfordringer som de nye skoleelever oplever ved skolestart. Fokus er evnen til at være gode venner, opbygning af ordforråd ved hjælp af dialogisk læsning og give børnene (og deres voksne) kendskab til biblioteket. 
Læsefidusforløbet kan bookes på skolenivirkeligheden.dk 

Læsefidus-lørdage
Vi har Læsefidus-tilbud direkte til forældre og børn. Læsefidus-lørdage henvender sig til skolestartsbørn og deres voksne. Alle deltagere får en lille boggave. Læsefidus-Lørdage foregår 4 gange årlig på Holbæk Bibliotek.

Sæsonafslutning for Læsefidus
Hver sommer holder vi Læsefidus-afslutning på Holbæk Bibliotek. Kom og vær med at fejre sprog, gode historier og leg med bogstaver. Se Bibliotekets arrangementsfolder.

Spørgsmål og kontakt
Hvis du vil vide mere om arbejdet med Læsefidusen kan du kontakte:
Birgitte Thomsen. E-mail: bt@holb,dk eller tlf.:72 36 70 42