Læsefidusen i Holbæk

Læs med Læsefidusen i Holbæk.

Læsefidusen er en nysgerrig, lille abe, der er landskendt som en aktiv del af danskundervisningen for de 5-7 årige (fra børnehave til 1. klasse).

Læsefidusens "mor"
Faktisk er Læsefidusen født i Holbæk, da forfatter Maj-Britt Westi, der er Læsefidusens første mor, er bosat i kommunen. Men Læsefidusen lever også i kraft af et tæt samarbejde imellem Dansklærerforeningens forlag, Læring & trivsel/Holbæk Kommune, Holbæk Bog & Idé i Smedelundsgade, Holbæk Bibliotek og mere end 10 dagtilbud og skoler i kommunen. 

Samarbejdet er udsprunget af pilotprojektet "Find fidusen med Læsefidusen", der nu er et fast tilbud, der tager udgangspunkt i bogen af samme navn. Tilbuddet skal danne en rød tråd imellem dagtilbud og skole, således at børnene, deres forældre og de fagprofessionelle omkring dem, kan sikre den bedste skolestart for det enkelte barn.

Fra august 2018 tilbydes Læsefidusen til alle dagtilbud i Holbæk Kommune og p.t. arbejdes der på en samlet indsats til de 0-2 årige i et Lillefidusprojekt.

Læsefidusen har en lillebror
Læsefidusens lillebror Lillefidusen har til formål at sikre den allerbedste sprogudvikling for de mindste børn, de 0-3 årige.

Læsefidusen i 0.klasse
I samarbejde med Kildevangskolen, afdeling Ågerup og Vipperød, har Holbæk Bibliotek udarbejdet et Læsefidusforløb til børnehaveklassen. Forløbet bygger på de udfordringer som de nye skoleelever oplever ved skolestart. Fokus er evnen til at være gode venner, opbygning af ordforråd ved hjælp af dialogisk læsning og give børnene (og deres voksne) kendskab til biblioteket. 
Læsefidusforløbet kan bookes på skolenivirkeligheden.dk 

Læsefidus-lørdage og Lillefidus-caféer
Vi har to Læsefidus-tilbud direkte til forældre og børn. Læsefidus-lørdage henvender sig til skolestartsbørn og deres voksne. Her arbejder vi med temaet årstiderne. Alle deltagere får en lille boggave. Læsefidus-Lørdage foregår 4 gange årlig på Holbæk Bibliotek.

6 gange om året er der Lillefidus-caféer på Holbæk Bibliotek. Her er målgruppen forældre på barselsorlov. Sammen med dit barn, kan du blive klogere på tilbud, der understøtter barnets sproglige udvikling. Lillefidus-cafeerne foregår onsdag formiddag - første onsdag i februar, marts, april, september, oktober og november.

Læsefidusfest
Den 16. juni holder vi Læsefidus-fest på Holbæk Bibliotek og binder alle vores Læsefidus-projekter og forløb sammen til et brag af en fest med fokus på (op) læsning, bogstaver og musik. Kom og vær med at fejre sprog, gode historier og leg med bogstaver - arrangementet er både for Læsefiduser og Lillefiduser.

Spørgsmål og kontakt
Hvis du vil vide mere om arbejdet med Læsefidusen kan du kontakte:
Rikke Rørbeck Drustrup. E-mail: rrc@holb,dk eller tlf.:72 36 70 44