For forældre

Læs om hvordan I som forældre kan bruge børnebibliotekets tilbud.

Sådan indmelder du dit barn
Er dit barn under 15 år, skal forældre eller værge udfylde en indmeldelsesblanket for at blive låner på biblioteket.
Læs om at blive oprettet som børnelåner

Sprog & leg
Vi har forskellige sprogstimulerende materialer, som du kan låne og bruge til at udvikle dit barns sprog- og talforståelse i førskole-alderen, indskolingen og i skolen. Det er både bøger, legetøj, sprog- og maematik-kufferter, brætspil med mere. Besøg vores Sprog & leg-afdeling på børnebiblioteket. Vi vejleder i de bedste materialer til dit barn. Vi samarbejder med kommunens tale/hørekonsulenter om indholdet i "Sprog & leg".
Se og bestil vores sprogkufferter i søgebasen

Læsefidusen
"Find fidusen med Læsefidusen" er et forløb, der sætter fokus på dit barns sproglige udvikling.

Læs mere om Læsefidusen

Kontakt børnebiblioteket

Har du spørgsmål eller vil du gerne have hjælp til at finde materialer til dit barn, så kontakt os gerne i børneudlånet.
Tlf. nr: 72 36 36 06 (omstilling)
Email: holbib.boern@holb.dk