Access Science

Adgang
Hjemmefra
Online naturvidenskabelige artikler på engelsk om emner som: matematik, astronomi, fysik, kemi, biologi, psykiatri og psykologi, medicin, landbrug m.m. God til opgaver.

Find fuldtekstartikler, video-klip, animationer, grafer og brede artikler på engelsk om naturvidenskabelige emner, f.eks. om proteinet, giftige planter, planeten Pluto. Få svar på hvorfor en baseball flyver i en kurve, hvorfor der er orkaner og meget mere. Du kan også læse om naturvidenskabelige forskere og nobelpristagere.

Databasen er let at søge i og egner sig til studerende på mellemlange og videregående uddannelser.