Om dette arrangement

Tid
18:30 - 20:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Lokalitet
Store sal
Målgruppe

”Den glemte kvindekamp – status og perspektiver på den danske kvindekamp”.

Foreningen Globale Kvinder Holbæk og Holbæk Bibliotek afholder arrangementet ”Den glemte kvindekamp – status og perspektiver på den danske kvindekamp” - foredrag og samtaler om mulige indsatsområder.

Arrangementet gøre kort status over de vigtigste milepæle i den nyere danske kvindekamps historie og inviterer til samtale med mødedeltagerne om, hvad der kan  gøres NU for at sikre alle kvinder i dette land de samme rettigheder og friheder.

I perioden 2022 til 2023 er ”Kommissionen for den glemte kvindekamp” nedsat, Holbæks borgmester  Christina K. Hansen, skal lede kommissionen. Formålet er at komme med forslag til, hvordan det danske samfund som helhed kan arbejde på at udbrede rettigheder til alle kvinder i Danmark og sikre dem legale rettigheder og frihed  bl.a. fra social kontrol.

Kommissionens arbejde tager udgangspunkt i de forhold, som især grupper af minoritetskvinder lever under. Deltagerne inviteres til at tænke bredt og komme med forslag til områder, hvor der er en glemt eller overset kvindekamp.

Oplægsholder: Forfatter og konsulent Anette Wolthers var en af pionererne i den danske kvindekamp fra 1970’erne. Hun har siden arbejdet for ligestilling i det danske samfund og haft stillinger og hverv med ligestilling som omdrejningspunkt. Bl.a. var hun ligestillingskonsulent  i Vestsjællands Amt og i DSB i 1980’erne og 1990’erne og landsformand for Mødrehjælpen 1996-2003.

Ordstyrer: Jean Petersen: Forperson for Globale Kvinder Holbæk og medlem af Integrationsrådet i Holbæk Kommune. Mangeårig mentor for mange kvinder samt aktiv i Netværk I Fagbevægelsen (NIF) for netop at kæmpe for etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet og i fagbevægelsen. Født og opvokset i Malawi og kom til Danmark i 1972.